Werkwijze

Samenwerken

Wij werken graag samen, zij aan zij! De samenwerking met u en uw kind staat daarbij voorop. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we met elkaar kijken of we ook de directe omgeving zoveel mogelijk kunnen betrekken. Hierbij kan gedacht worden aan ouders, grootouders, school, vrienden etc.

Naast de samenwerking met u en uw naasten werken we graag samen met andere professionals. Om u de best mogelijke zorg te kunnen bieden is de praktijk aangesloten bij de LVVP: een groot netwerk van professionals die met elkaar werken, up to date blijven en vernieuwen.

Waar nodig kunnen we ervoor kiezen om (ook) andere hulp in te schakelen om u en uw kind zo goed en zo snel mogelijk te kunnen helpen (bijvoorbeeld: logopedisten, fysiotherapeuten, kinderartsen, remedial teachers, diëtisten, outdoor-coaches en dergelijke). Wanneer u daar toestemming voor geeft vindt regelmatig afstemming plaats met andere betrokken hulpverleners en met de verwijzer.

Missie en Visie

Naast het uitgangspunt ‘samen de schouders eronder’, vinden wij het vooral belangrijk om laagdrempelig, toegankelijk (korte wachttijden, goed bereikbaar), deskundig, flexibel, positief en steunend te zijn. We hechten daarbij aan open en eerlijke communicatie als basis voor de vertrouwensband en werkrelatie die we met elkaar aangaan.

Stap voor stap

We nemen met elkaar de tijd om stappen te zetten. Om u een beeld te geven van hoe het traject eruit kan zien, zullen we hieronder puntsgewijs beschrijven welke stappen we opeenvolgend met elkaar kunnen nemen:

1. Verwijzing door de gemeente of een (huis)arts

U wordt door het sociaal team van de gemeente of door een (huis)arts verwezen nadat u uw zorgen en wensen met hen hebt besproken.

2. Aanmelding bij ‘Samen met Marjolein’

U maakt een eerste afspraak door te bellen, mailen of het contactformulier op de website in te vullen. U krijgt een afspraakbevestiging en aanmeldformulieren toegestuurd.

3. Het intakegesprek

Het eerste gesprek wordt ook wel het intakegesprek genoemd. Hierin bespreken we uw zorgen, vragen en wensen. Samen bekijken we welke vervolgstappen passen bij u, uw kind, uw gezin en/of uw situatie. Soms zullen we er met elkaar voor kiezen om eerst onderzoek te doen om een goed beeld te krijgen van wat er speelt en welke adviezen en/of behandeling daar het beste bij passen.  We maken dus als het ware samen een plan van aanpak. Dit wordt vastgelegd in een hulpverleningsplan. Er wordt gewerkt met behandelmethodes die bewezen effectief zijn. Er zijn veel verschillende behandelingen en combinaties van verschillende behandelingen mogelijk (individueel, groepsgewijs en/of deels op basis van online-therapie).

4. Aan de slag!

Vervolgens beginnen we aan het traject. Dit kan bestaan uit onderzoek, advies en/of behandeling. Behandelingen kunnen individueel of in groepsverband plaatsvinden. Er wordt regelmatig met elkaar geëvalueerd. Van onderzoeken en evaluaties krijgt u verslaglegging, zodat u alles rustig na kunt lezen. Als u het prettig vindt en indien nodig kunnen er ook adviesgesprekken op locatie worden gevoerd, bijvoorbeeld op de school van uw kind. Zo kunnen ook anderen (bijv. leerkrachten) goed betrokken worden en slaan we de handen ineen.

5. Afsluiting

Wanneer de doelen die we samen hebben opgesteld zijn bereikt en u tevreden bent over het resultaat wordt het traject afgesloten en nemen we afscheid van elkaar. Een mooi en memorabel moment! Vaak wordt geleidelijk afgebouwd, door de frequentie van de sessies/gesprekken terug te brengen. De meeste mensen vinden het prettig om na verloop van tijd (meestal na 2 maanden) nog een follow-up afspraak te maken als ‘vangnet’ en om terugval te voorkomen.