Kind & Jeugd – Psychologisch onderzoek

Om de ervaren problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen en tot passende adviezen te kunnen komen kan psychologisch onderzoek worden ingezet. De inhoud en opzet van elk psychologisch onderzoek is anders en sluit aan bij u, uw kind, uw gezin, uw hulpvraag en uw situatie. Er zijn verschillende soorten onderzoeken mogelijk:

  • intelligentieonderzoek,
  • observatief onderzoek (gedragsobservatie, spelobservatie, schoolobservatie etc.),
  • neuropsychologisch onderzoek (waarbij bijv, gekeken wordt naar geheugen, concentratie en dergelijke),
  • didactisch onderzoek (waarbij bijv. gekeken wordt naar lezen, spelling en/of rekenen),
  • sociaal-emotioneel onderzoek (waarbij bijv. gekeken wordt naar de beleving, het zelfbeeld en de gevoelens van uw kind),
  • persoonlijkheidsonderzoek (waarbij karaktertrekken, eigenschappen gewoontes en levenservaringen in kaart worden gebracht)
  • gezinsdiagnostisch onderzoek (waarmee inzicht wordt verkregen op hoe de gezinsleden met elkaar omgaan en hoe zij elkaar beïnvloeden).