Kind & Jeugd – Behandeling

Op basis van het intakegesprek en (indien nodig en/of gewenst) psychologisch onderzoek wordt in onderling overleg een behandeling op maat samengesteld, passend bij u, uw kind en uw gezin, uw hulpvraag en de ervaren problemen. Er zijn veel verschillende behandelingen en combinaties van behandelingen mogelijk (individueel, groepsgewijs en/of deels op basis van online-therapie):

 • Psycho-educatie (uitleg over de ervaren problemen)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Dialectische gedragstherapie (DGT)
 • Acceptance Commitment Therapie (ACT)
 • EMDR en/of schrijftherapie (geprotocolleerde traumabehandeling)
 • Schematherapie
 • Psychotherapie
 • Ouderbegeleiding
 • Ouder-kind-sessies
 • Gezinssessies