Het zorgaanbod

De praktijk is zowel toegerust op het bieden van kortdurende, generalistische basiszorg (ookwel gb-ggz) als op het bieden van langer durende, meer specialistische zorg (ookwel s-ggz) aan kinderen en jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Hierbij kan gedacht worden aan diagnostiek en behandeling van ADHD, Autisme (ASS), angststoornissen, dwangstoornissen, leerstoornissen (dyslexie, dyscalculie), opvoedproblemen, depressiviteit, psychosomatische klachten, trauma, ticstoornissen en dergelijke.

Klik hier voor meer informatie over het zorgaanbod:
Kind en jeugd: psychologisch onderzoek
Kind en jeugd: behandeling