Klachtenreglement

Wij horen graag hoe u de zorg vanuit ‘Samen met Marjolein’ ervaart, zodat wij samen de zorg kunnen blijven verbeteren. Wij zullen dan ook actief naar uw ervaringen informeren aan het einde van de behandeling middels een vragenlijst (de Consumer Quality index, CQ-index). Mocht er tussentijds onduidelijkheid en/of ontevredenheid bestaan hoop ik dat u de ruimte voelt om dit met mijzelf te bespreken, zodat we het direct met elkaar kunnen oplossen. Mocht dit moeilijk voor u zijn ofwel niet geleid hebben tot een bevredigende oplossing, kunt u ook terecht bij de klachtencommissie . Omdat wij een kleine praktijk zijn, zijn wij hiervoor aangesloten bij de LVVP. Klik hier voor meer informatie: ‘Klachtenreglement vrijgevestigde praktijk (LVVP).