Netwerk/samenwerkingspartners

De praktijk is aangesloten bij de netwerkorganisatie LVVP, een landelijk netwerk van vrijgevestigde (GZ)-psychologen, psychotherapeuten en psychiaters. Binnen dit netwerk wordt gehecht aan een persoonlijke en doelgerichte aanpak, transparantie en samenwerking (met de cliënt en/of met anderen in het belang van de cliënt). Er wordt veel aandacht besteed aan het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en aan innovatie binnen de zorg. 

Tevens heeft de praktijk een gecertificeerd kwaliteitssysteem HKZ kleine organisatie 2021

De praktijk en de zorgverleners zijn aangesloten bij de volgende kwaliteitsregisters & beroepsverenigingen:

de Praktijk is HKZ gecertificeerd:

    HKZ Certificaat

Kwaliteitsregister jeugd:

Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen:

Landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten:

Het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg):