Toezichthoudend orgaan

Praktijk ‘Samen met Marjolein’ heeft een toezichthoudend orgaan. Dit zijn adviseurs / specialisten die meedenken over de bedrijfsvoering van de praktijk, maar ook vakinhoudelijk de kwaliteit kunnen bewaken. Het toezichthoudend orgaan bestaat uit 3 leden, allen met hun eigen specialisme.

Het toezichthoudend orgaan komt 2 keer per jaar bijeen en bespreekt en houdt toezicht op onder andere: de kwaliteit van de zorg, de financiële huishouding, het beleid / de visie, functioneren directie, client tevredenheid, etc.

Toezichthoudend Orgaan

Leden van het toezichthoudend orgaan zijn:

Kees Kraan, RE (voorzitter)
Register EDP-auditor
Specialisme financiën / bedrijfsvoering

drs. Kik Verkaart
Psychotherapeut en klinisch psycholoog (BIG: 49059068025)
Specialisme diagnostiek en behandeling

dr. Alexandra Guldemeester, PhD
Kinderarts (BIG: 9021263601)
Specialisme kindergeneeskunde