Psychologiepraktijk ‘Samen met Marjolein’ is een kleinschalige praktijk voor psychologische zorg (jeugd-ggz) aan kinderen en jeugdigen van 8 tot 18 jaar. Door het kleinschalige karakter van de praktijk kan er zeer persoonlijke zorg op maat worden geboden. Hierbij werken we niet alleen klachtgericht, maar zeker ook krachtgericht!

We werken bij ‘Samen met Marjolein’ met een enthousiast en divers team bestaande uit orthopedagogen, psychologen, een psychotherapeut en een systeemtherapeut. Naast deze vaste gezichten werken we ook structureel samen met een kinder- en jeugdpsychiater. Met dit team kunnen we altijd een passende aanpak aanbieden. Onder het kopje ‘het team’ stellen we onszelf graag verder aan u voor.

Met ‘Samen met Marjolein’ willen wij u en uw kind een fijne, veilige plek bieden, waar we met elkaar een weg kunnen vinden in de uitdagingen waar u of uw kind in het dagelijks leven tegenaan loopt.

U kunt met allerlei zorgen en vragen bij ons terecht, zoals:

  • concentratieproblemen
  • gedragsproblemen
  • sociale problemen
  • problemen op school
  • traumatische ervaringen
  • angst
  • onzekerheid
  • somberheid
  • rouw
  • slaapproblemen

Samen kijken we hoe de door u ervaren problemen zijn ontstaan en welke factoren de problemen in stand houden, zodat we vervolgens met elkaar naar oplossingen en een passend behandelplan toe kunnen werken. Voor meer informatie over hoe dit in zijn werk gaat verwijzen we naar ‘Werkwijze’. Uitleg voor kinderen of jongeren vindt u onder het kopje ‘Informatie voor …’