Kind & Jeugd – Behandeling

Op basis van het intakegesprek en (indien nodig en/of gewenst) psychologisch onderzoek wordt in onderling overleg een behandeling op maat samengesteld, passend bij u, uw kind en uw gezin, uw hulpvraag en de ervaren problemen. Er zijn veel verschillende behandelingen en combinaties van behandelingen mogelijk (individueel, groepsgewijs en/of deels op basis van online-therapie):

 • Psycho-educatie (uitleg over de ervaren problemen)
 • Oplossingsgerichte therapie
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Dialectische gedragstherapie (DGT)
 • EMDR en/of schrijftherapie (geprotocolleerde traumabehandeling)
 • Ouderbegeleiding
 • Ouder-kind-sessies
 • Gezinssessies

Specifieke trainingen:

 • Sociale vaardigheidstraining (voor kinderen en jongeren die moeilijkheden ervaren in de omgang met anderen)
 • Vrienden-programma (voor kinderen met angstklachten)
 • Je bibbers de baas (voor kinderen met faalangst)
 • Rots & Water (weerbaarheidstraining)
 • COMET zelfbeeld training (voor onzekere kinderen en/of jongeren)
 • Remweg (voor drukke, impulsieve kinderen met aandachtsproblemen)
 • Minder boos en opstandig (voor kinderen met gedragsproblemen)
 • Pak aan! (voor kinderen met stemmingsproblemen)
 • Doepressie (voor jongeren met stemmingsproblemen)
 • Emotieregulatietraining (voor jongeren die moeite hebben met het controleren van hun emoties en gedrag)
 • Coachingsprogramma voor jongeren met ADHD
 • Coachingsprogramma voor jongeren met ASS
 • Oudertraining (voor ouders van kinderen met ADHD, ASS en aanverwante gedragsproblemen)